KO细胞系


让基因编辑更简单
欢迎 : 退出
注册 | 登录
400-688-9033
全部产品
 • 全部产品
 • 红棉 • gRNA载体库
 • KO细胞系
 • 野生型细胞系
 • Cas9细胞系
 • Luc细胞系
 • EGFP细胞系
 • 干细胞
 • 转染专用培养基
 • 单克隆生长培养基
 • EZ-Stem™ 干细胞培养基
 • EZ-cryo™细胞冻存液
 • 试剂盒
 • EZ-Detect™支原体检测试剂盒
 • 慢病毒
 • "增强型" Cas9蛋白

KO细胞系

源井基因敲除细胞现货库目前拥有3500种KO细胞,涵盖细胞种类200多种、基因数量3000多个,覆盖26条信号通路、5大类药物靶点,以及肿瘤癌症为主的27种疾病类型,并将持续更新。本库所有KO细胞系均采用Sanger测序法验证敲除并附STR鉴定报告,保证无支原体污染、活性良好,同时全程提供免费的培养技巧与技术指导。

 • NECTIN4 基因敲除细胞 (SW 780)

  NECTIN4 Knockout cell line (SW 780)

  物种: Human
  基因名称: NECTIN4
  基因ID: 81607
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H909
  YKO-H909(SW 780)
 • DCX 基因敲除细胞 (MG-63)

  DCX Knockout cell line (MG-63)

  物种: Human
  基因名称: DCX
  基因ID: 1641
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H884
  YKO-H884(MG-63)
 • NR1H2 基因敲除细胞 (Vips)

  NR1H2 Knockout cell line (Vips)

  物种: Human
  基因名称: NR1H2
  基因ID: 7376
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H879
  YKO-H879(Vips)
 • SLC25A47 基因敲除细胞 (Vips)

  SLC25A47 Knockout cell line (Vips)

  物种: Human
  基因名称: SLC25A47
  基因ID: 283600
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H870
  YKO-H870(Vips)
 • VEGFA 基因敲除细胞 (HEK293)

  VEGFA Knockout cell line (HEK293)

  物种: Human
  基因名称: VEGFA
  基因ID: 7422
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H852
  YKO-H852(HEK293)
 • CTNNB1 基因敲除细胞 (HCT 116)

  CTNNB1 Knockout cell line (HCT 116)

  物种: Human
  基因名称: CTNNB1
  基因ID: 1499
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H851
  YKO-H851(HCT116)
 • SCARF1 基因敲除细胞 (HEK293)

  SCARF1 Knockout cell line (HEK293)

  物种: Human
  基因名称: SCARF1
  基因ID: 8578
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H849
  YKO-H849(HEK293)
 • TNFRSF10D 基因敲除细胞 (HEK293)

  TNFRSF10D Knockout cell line (HEK293)

  物种: Human
  基因名称: TNFRSF10D
  基因ID: 8793
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H848
  YKO-H848(HEK293)
 • ANKH 基因敲除细胞 (293T)

  ANKH Knockout cell line (293T)

  物种: Human
  基因名称: ANKH
  基因ID: 56172
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H846
  YKO-H846(293T)
 • EIF2AK4 基因敲除细胞 (L-02)

  EIF2AK4 Knockout cell line (L-02)
  HeLa污染细胞系,暂不出售

  物种: Human
  基因名称: EIF2AK4
  基因ID: 440275
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H845
  YKO-H845(L02)
联系我们