KO细胞系


让基因编辑更简单
欢迎 : 退出
注册 | 登录
400-688-9033
全部产品
 • 全部产品
 • 红棉 • gRNA载体库
 • KO细胞系
 • 野生型细胞系
 • Cas9细胞系
 • Luc细胞系
 • EGFP细胞系
 • 干细胞
 • 转染专用培养基
 • 单克隆生长培养基
 • EZ-Stem™ 干细胞培养基
 • EZ-cryo™细胞冻存液
 • 试剂盒
 • EZ-Detect™支原体检测试剂盒
 • 慢病毒
 • "增强型" Cas9蛋白

KO细胞系

源井基因敲除细胞现货库目前拥有3500种KO细胞,涵盖细胞种类200多种、基因数量3000多个,覆盖26条信号通路、5大类药物靶点,以及肿瘤癌症为主的27种疾病类型,并将持续更新。本库所有KO细胞系均采用Sanger测序法验证敲除并附STR鉴定报告,保证无支原体污染、活性良好,同时全程提供免费的培养技巧与技术指导。

 • VEGFA Knockout cell line (HEK293)

  VEGFA Knockout cell line (HEK293)

  物种: Human
  基因名称: VEGFA
  基因ID: 7422
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H852(HEK293)
  YKO-H852(HEK293)
 • CTNNB1 Knockout cell line (HCT 116)

  CTNNB1 Knockout cell line (HCT 116)

  物种: Human
  基因名称: CTNNB1
  基因ID: 1499
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H851(HCT116)
  YKO-H851(HCT116)
 • SCARF1 Knockout cell line (HEK293)

  SCARF1 Knockout cell line (HEK293)

  物种: Human
  基因名称: SCARF1
  基因ID: 8578
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H849(HEK293)
  YKO-H849(HEK293)
 • TNFRSF10D Knockout cell line (HEK293)

  TNFRSF10D Knockout cell line (HEK293)

  物种: Human
  基因名称: TNFRSF10D
  基因ID: 8793
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H848(HEK293)
  YKO-H848(HEK293)
 • ANKH Knockout cell line (293T)

  ANKH Knockout cell line (293T)

  物种: Human
  基因名称: ANKH
  基因ID: 56172
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H846(293T)
  YKO-H846(293T)
 • EIF2AK4 Knockout cell line (L-02)

  EIF2AK4 Knockout cell line (L-02)

  物种: Human
  基因名称: EIF2AK4
  基因ID: 440275
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H845(L02)
  YKO-H845(L02)
 • LZTR1 Knockout cell line (HEP3B2.1-7)

  LZTR1 Knockout cell line (HEP3B2.1-7)

  物种: Human
  基因名称: LZTR1
  基因ID: 8216
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H844(HEP3B217)
  YKO-H844(HEP3B217)
 • MTX2 Knockout cell line (HCT116)

  MTX2 Knockout cell line (HCT116)

  物种: Human
  基因名称: MTX2
  基因ID: 10651
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H843(HCT116)
  YKO-H843(HCT116)
 • GSK3A Knockout cell line (HEK293)

  GSK3A Knockout cell line (HEK293)

  物种: Human
  基因名称: GSK3A
  基因ID: 2931
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H841(HEK293)
  YKO-H841(HEK293)
 • MAVS Knockout cell line (293T)

  MAVS Knockout cell line (293T)

  物种: Human
  基因名称: MAVS
  基因ID: 57506
  规格: 1*10^6
  货号: YKO-H840(293T)
  YKO-H840(293T)
联系我们